Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Viimeisin muutos 22.4.2020

 

Rekisterinpitäjä

Ebba + Albus collection
Tasbyntie 14 A 5
01150 Söderkulla
info@ebbaalbus.fi

Yhteyshenkilö: Salla Holmstén

  

Rekisterin nimi

Ebba + Albus collection asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Rekisteri on tarkoitettu Ebba + Albus collection:in verkkokaupan ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitoon. Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä sähköiseen suoramarkkinointiin, jos asiakas ei ole antanut siihen lupaa.

 

Mitä tietoja keräämme

Kun vierailet verkkosivuillamme tai teet tilauksen, keräämme tietoja käynnistäsi automaattisesti. 

  • Asiakkaan perustiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka)
  • Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot ja asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, markkinointitoimenpiteisiin liittyvät tiedot.
  • Internet palvelimen tekniset lokitiedot (ip-osoite, tietoa käyttäjän selaimesta)

Pankki- ja luottokorttitiedot eivät tallennu verkkokauppaan, eikä ne ole verkkokaupan henkilökunnan nähtävissä.

 

Miten henkilötietoja käytetään

Tietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen. Tilausten käsittelyyn ja lähetykseen, sekä asiakasviestintään tilauksiin liittyen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää laskutukseen ja perintään liittyvissä toimenpiteissä.
  • Uutiskirjeen lähettämiseen, jos tähän on asiakkaalta lupa. Markkinointitarkoituksiin, tiedon analysointiin sekä tarjonnan kohdentamiseen. 
  • Jos olet avannut asiakastilin, käytämme tietojasi tilin hallinnointiin. Osoitetietoja tallennetaan myös myöhempiä tilauksia varten.

 

Henkilötietojen luovuttaminen muille

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja sivulliselle ilman suostumusta, ellei tietojen luovutukseen ole lain mukaista velvollisuutta. Viranomaisille tietoja luovutetaan lakisääteisissä tapauksissa. Palveluntuottamiseen saatetaan käyttää ulkopuolisia palveluntuottajia, joille tietoja siirretään tätä tarkoitusta varten. Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolisille ainoastaan niiltä osin, kuin tilausten toimittaminen asiakkaalle ja tekniset ratkaisut sitä vaativat (esim. maksupalvelun tarjoaja Checkout Finland Oy, kuljetusyhtiöt).

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).